A A A

Zgłoszenia do regat MazuryOPEN

 

Zgłoszenia należy wysyłać mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2014 na adres:  regaty@mazury.info.pl
   

Wpisowe (80zł od osoby) należy wpłacić na konto: 

MAZURY.INFO.PL (ZIBNET), Pl. Dworcowy 2, 11-500 Giżycko 

BRE S.A. WBE/Łódź : 86 1140 2004 0000 3602 3439 4462 

UWAGA: w tytule przelewu proszę wpisać MazuryOPEN + nazwisko sternika w zgłoszeniu.

 

Zgłoszenia dokonane po 6 maja 2014 -> wpisowe 100zł od osoby.

  UWAGA: Listę zgłoszeń zamykamy dnia 9 maja 2014.

>>> LISTA ZGŁOSZEŃ JEST ZAMKNIĘTA <<<


 

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: 

  • dowód wpłaty wpisowego do regat;
  • zalecane ubezpieczenie OC