A A A

Zawiadomienie o regatach

 

Otwarte regaty żegalrskie MazuryOPEN

Mikołajki, 10 maja 2014 r.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

 • Regaty odbędą się w Mikołajkach w dniu 10 maja 2014 r. na jeziorze Mikołajskie
 • Port regat: Marina Na Ptasiej Wyspie w Mikołajkach przy hotelu Mikołajki***** - http://www.180s.pl

 

 2. ORGANIZATOR

 • Organizatorem regat jest: 
  • Portal MAZURY.INFO.PL 

 

 3. PRZEPISY

 •  Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2013 – 2016.

 

 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 •  4.1 W regatach może uczestniczyć każdy, na dowolnej klasy jachcie o napędzie żaglowym. Formuła regat - OTWARTE, profesjonalne regaty w formule OPEN (rywalizacja stricte sportowa, dowolny jacht, dowolne ożaglowanie, dowolna załoga, dowolne przeróbki jachtów, bez podziału na klasy i bez stosowania jakichkolwiek przeliczników) - wygrywa ten, kto pierwszy przekroczy linię mety. Startować może każdy, na czymkolwiek, co jest napędzane wyłącznie wiatrem.
 •  4.2 Wpisowe do regat wynosi: 80zł od osoby. W cenie: postój w porcie w dniu regat, katering po wyścigach.

 

 5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

 •  5.1 Zgłoszenia należy wysyłać mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2013 na adres: regaty@mazury.info.pl
 •  5.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
  • dowód wpłaty wpisowego do regat;
  • zalecane ubezpieczenie OC

 

 6. PROGRAM REGAT

 • Sobota 10 maja 2013r.
  • godz. 10:00 - otwarcie regat
  • godz. 10:15-10:30 - odprawa sterników
  • godz. 12:00 - start do pierwszego wyścigu (planowane 4-5 wyścigów)
  • około godz. 18:00 - planowane zakończenie regat

 

 7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

 •  Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają w dniu regat podczas odprawy sterników.

 

 8. TRASA REGAT

 •  Trasa po trójkącie na trasie "trójkąt - śledź (z wiatrem) - prosta na wiatr". Szczegóły zostaną zawarte w instrukcji żeglugi.

 

 9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT

 •  9.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2013 – 2016.
 •  9.2 Jedna lista wyników i jeden zwycięzca. Wyniki oficjalne będą mogły być elektronicznie filtrowane z podziałem na typ jednostki, długość jachtu, powierzchnię ożaglowania, obecność spinakera, czas żeglugi

 

 10. NAGRODY

 •  10.1 Puchar za pierwsze miejsce + tytuł najszybszego jachtu roku 2014 w kategorii OPEN + naklejki na jacht. 
 •  10.2 Za pozostałe miejsca: dyplom dla każdego uczestnika w JEDNEJ, dowolnie wybranej kategorii jacht wynikającej z oficjalnej listy (np. pierwsze miejsce w kategorii jacht otwartopokładowy, jacht do 6m itp.).

 

 11. PRAWA DO WIZERUNKU

 • Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

 12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 •  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialności. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, deskę windsurfingową itp., wynikającą z udziału w regatach. 

 

 13. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 •  13.1 Ewentualne zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie - lista obiektów noclegowych - http://mazury.info.pl
 •  13.2 Wyżywienie - na terenie portu znajduje się tawerna-restauracja. 

  

 Organizator

 Zbigniew Jatkowski